Składanie wniosków – I etap rekrutacji do szkoły!!!

25 kwietnia 2016 roku rozpoczynamy rekrutację do Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Kandydatów zapraszamy do pokoju nr 19
w godzinach 09.00 – 16.00 w dniach:

  • 25.04.2016 r. – 29.04.2016 r.
  • 09.05.2016 r. – 18.05.2016 r.

Przypominamy o konieczności wydrukowania wniosków z elektronicznego systemu rekrutacji, które powinny być podpisane przez kandydata
i co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.

This entry was posted in Rekrutacja. Bookmark the permalink.