Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych

Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej pozostały wolne miejsca w następujących zawodach:

  • technik organizacji reklamy – 5 miejsc
  • technik cyfrowych procesów graficznych –
    5 miejsc
  • technik procesów drukowania – 13 miejsc

Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej prosimy o dostarczenie do szkoły w dniach 1 sierpnia – 5 sierpnia i 8 sierpnia w godzinach 9.00-16.00 następujących dokumentów:

  • 2 egzemplarze podania o przyjęcie [pobierz tutaj]
  • oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Po złożeniu dokumentów uczeń otrzymuje skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy.