Bezpłatna diagnoza problemów szkolnych i zaburzeń koncentracji

Drodzy Rodzice
Poradnia SENSORIUM oferuje bezpłatną diagnozę problemów szkolnych i zaburzeń koncentracji.

Informujemy, że we wrześniu terapeuci Centrum Terapii Nowoczesnej SENSORIUM, placówki w Państwa rejonie, będą przeprowadzali BEZPŁATNĄ diagnozę audiolaterometryczną
i testy uwagi słuchowej Metodą Tomatisa (TLTS) dla
dzieci zagrożonych dysfunkcjami lub mających problemy szkolne opisywane
jako:

– problemy z koncentracją i uwagą
– dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dyspraksja
– trudności szkolne i fobie szkolne
– problemy z zapamiętywaniem informacji
– dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą
– podwyższone napięcie i stany lękowe
– kłopoty z orientacją przestrzenną
– złe samopoczucie
– niska samoocena
– wady wymowy
– zakłócenia językowe
– zaburzenia afektywne
– zakłócenia psychomotoryczne
– trudności z nauką języków
– trudności w relacjach dziecko-rodzic
– problemy w rodzinach adopcyjnych
– zaburzenia emocjonalne

Centrum prowadzi też kompleksową terapię uwagi słuchowej Metodą Tomatisa,
czyli metodą stymulacji neurosensorycznej, której poddawane są dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym, u których obserwuje się ww. problemy.
Materiał wideo poświęcony tym zagadnieniom dostępny jest na naszej stronie
www.tomatis.warszawa.pl

Folder informacyjny poświęcony metodzie Tomatisa i jej efektom można pobrać
tu:

http://tomatis.warszawa.pl/download_file/106/155

Wszelkie informacje dostępne są także pod numerem 604 28 81 11

Informujemy, że nasza placówka posiada certyfikaty najwyższego stopnia
upoważniające do najbardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych
w ramach Metody Tomatisa.

Zapraszamy!

This entry was posted in Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Bookmark the permalink.