Podziękowania PTE dla naszej szkoły

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Komitet Główny Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej

składa serdeczne podziękowania dla
Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
za uczestnictwo w XXIX Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej
pod hasłem
“Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”
w roku szkolnym 2015/2016.

This entry was posted in Konkursy i Wydarzenia. Bookmark the permalink.