Uwaga Rodzice!!!

Szanowni Rodzice,
03 stycznia 2017 r. (wtorek)
o godz. 17.00 odbędzie się w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas.

Jest to zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-IV technikum oraz klasyfikacji rocznej
z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum.

Przed zebraniem o godz. 16.30 zapraszamy rodziców klas:
2tc1, 2tc2, 3tc1, 3tc2, 3td, 3tr1,3tr2

na spotkanie (w świetlicy) z kierownikiem szkolenia praktycznego p. Małgorzatą Pedrycz.
Na spotkaniu omówione będą procedury egzaminu zawodowego

Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty z nauczycielami.

Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2016/2017

W przypadku nieobecności wychowawcy zebranie poprowadzi inny nauczyciel.

This entry was posted in zebrania. Bookmark the permalink.