Uwaga – Stypendia za wyniki w nauce!!!

W dniach od 19 stycznia 2017 r.
do
 25 stycznia 2017 r.,
w godzinach 08.00 – 15.00,

w Sekretariacie Uczniowskim
(pokój nr 12, u Pani Grażyny Cieślak) będą wypłacane

“stypendia za wyniki w nauce”
za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017!!!

Uczniowie przebywający na praktykach zawodowych, mogą odebrać należne im stypendium do dnia 03 lutego 2017 r.

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium naukowego, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!

This entry was posted in stypendia. Bookmark the permalink.