Wyniki egzaminu maturalnego

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 30 czerwca od godz. 10.00

W pozostałe dni świadectwa wydawane będą w sekretariacie uczniowskim w dni powszednie w godz. 7.30-15.30