Grupa rozwojowo-terapeutyczna dla młodzieży z rodzin z uzależnieniem

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do udziału w grupie rozwojowo-terapeutycznej dla młodzieży z rodzin z uzależnieniem (młodzież w wieku 15-17 lat).

Szczegóły oferty [tutaj]

This entry was posted in Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Bookmark the permalink.