Grupa rozwojowo-wolontarystyczna “Ku zmianom”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do udziału w grupie rozwojowo-wolontarystycznej
“Ku zmianom”
dla młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Szczegóły oferty [tutaj]

This entry was posted in Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Bookmark the permalink.