Warsztaty “Seksualność młodzieży”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do udziału w grupie rozwojowo-psychoedukacyjnej dla młodzieży, w celu udziału w warsztatach dotyczących różnych aspektów seksualności.

Szczegóły oferty [tutaj]

This entry was posted in Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Bookmark the permalink.