Warsztaty umiejętności wychowawczych pt. “Szkoła dla rodziców”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza rodziców uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie 
do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych pt. “Szkoła dla rodziców”.

Szczegóły oferty [tutaj]

This entry was posted in Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Bookmark the permalink.