Ogłoszenie dla Rodzica

Szanowni Rodzice,
14 września 2017 r. (w czwartek)
odbędzie się w naszej szkole pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami klas.

Proponowany porządek zebrania:

 • o godzinie 17.00 w świetlicy odbędzie się spotkanie rodziców
  uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły;
 • o godzinie 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się spotkania rodziców
  uczniów klas czwartych technikum z wychowawcami;
 • o godzinie 17.30 w świetlicy odbędzie się spotkanie rodziców
  uczniów klas czwartych z kierownictwem szkoły;
 • o godzinie 17.30 w salach lekcyjnych odbędą się spotkania rodziców
  uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich z wychowawcami.

Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2017/2018

W przypadku nieobecności wychowawcy zebranie poprowadzi inny nauczyciel.

This entry was posted in zebrania. Bookmark the permalink.