Egzaminy zawodowe w sesji zimowej

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!
Dnia 10 stycznia 2018 r. zaczęły się
w naszej szkole egzaminy zawodowe.
Przypominamy, że imienne listy zdających egzamin zawodowy w sesji 1 – styczeń-luty 2018 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach.
Zdający zgłaszają się 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.
Wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i numerem pesel, potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym
harmonogramem egzaminów zawodowych [tutaj]

This entry was posted in egzamin zawodowy. Bookmark the permalink.