#cojaczytam?

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza uczniów do wzięcia udziału w II edycji konkursu #cojaczytam! Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kampanii promującej czytelnictwo i udokumentowaniu jej w mediach społecznościowych.

Rejestracja rozpoczyna się 16 września 2019. Konkurs skierowany jest dla 3-5-osobowych grup uczniów. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie mogą zgłaszać się do Pana Zbigniewa Janicha lub do Pani Anety Frel (biblioteka szkolna).

Szczegółowe informacje i regulamin są na stronie internetowej: https://wolnelektury.pl/formularz/cojaczytam2019/.