Kalendarz Roku Szkolnego

Na stronie
Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego,
w zakładce
“Organizacja roku”, jest już dostępny aktualny “Kalendarz roku szkolnego 2019/2020”!!!
Prosimy o zapoznanie się z nim!!!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.