SKŁADANIE WSTĘPNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

Do końca września 2019 r. należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2020 r. Wypełniony i podpisany dokument składamy do wicedyrektora szkoły.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją (okazujemy oryginał, składamy kopię).

Deklaracja do pobrania [tutaj]

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz, powinni:

  • dołączyć świadectwo ukończenia szkoły (okazujemy oryginał, składamy kopię)
  • zastosować się do zasad opłaty za egzamin w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 wraz z aneksem.
This entry was posted in matura. Bookmark the permalink.