Godziny pracy pedagogów szkolnych i psychologa

Na stronie
Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego,
w zakładce
“Dla uczniów” => “Pomoc psychologiczno-pedagogiczna”, są już dostępne aktualne godziny pracy psychologa i pedagogów szkolnych.
Prosimy o zapoznanie się z nimi!!!

This entry was posted in Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Bookmark the permalink.