ZAJĘCIA DODATKOWE w roku szkolnym 2019/2020

Na stronie
Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego,
w zakładce
“Dla uczniów”, są już dostępne aktualne “Zajęcia pozalekcyjne”!!!
Prosimy o zapoznanie się z nimi!!!

This entry was posted in zajęcia pozalekcyjne. Bookmark the permalink.