Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W dniach 
od 5 lutego 2020 r. (czwartek)
w godzinach 08.00 – 15.00, w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 12) będą wypłacane “stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I semestr 2019/2020”.

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!