Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Na stronie szkoły w zakładce -> “Dla uczniów” ->
“Egzaminy zawodowe z kwalifikacji (uczniowie, absolwenci)” -> “ważne terminy dla uczniów, absolwentów” znajduje się “Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie w roku szkolnym 2019-2020 w sesji 2: czerwiec – lipiec 2020 r.”. Prosimy o zapoznanie się z nim.

This entry was posted in egzamin zawodowy. Bookmark the permalink.