Konkurs „Świadkowie epoki lodowcowej”

KONKURS Z NAGRODAMI

Z okazji zbliżających się Mikołajek zapraszamy do udziału w konkursie
pt. „Świadkowie epoki lodowcowej”.

Około 15 tysięcy lat temu, podczas zlodowacenia północnopolskiego, lądolód transportował oderwane od podłoża bloki skalne. Podczas przemieszczania się ulegały ścieraniu i kruszeniu, uzyskując zaokrąglone kształty. Wraz z przesuwającą się masą lodu, dotarły na obszar naszego kraju. Obecnie głazy narzutowe są charakterystycznym elementem urozmaicającym krajobraz młodoglacjalny północnej Polski.
Można je spotkać również na plaży m.in. na wyspie Wolin.

Nasze pytanie konkursowe brzmi:
Skąd lodowiec kontynentalny przetransportował głazy narzutowe na obszar naszego kraju?
Podaj nazwy dwóch państw położonych obecnie na tym terenie.

Odpowiedzi prosimy wysyłać do 6 grudnia 2020 r. na adres: konkurs@mz.pan.pl.

Spośród nadesłanych, poprawnych odpowiedzi wylosujemy 3 osoby, które otrzymają zestaw upominkowy – pamięć USB i powerbank w etui z logo Muzeum Ziemi oraz informator pt. „Co nam zostawił lodowiec”.

Życzymy powodzenia!