DRABINA ROZWOJU LIDERÓW

W naszej szkole realizowany jest projekt, którego celem jest zwiększenie umiejętności społecznych, porozumiewania się, likwidowania barier komunikacyjnych, wyrażania emocji, budowania sieci wsparcia rówieśniczego w zakresie wzmacniania i ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym.

W realizacji biorą udział uczniowie i nauczyciele. Specjalnie dla młodzieży powstała aplikacja, której zadaniem jest pomóc młodemu człowiekowi w poznaniu siebie i pogłębieniu wiedzy psychologicznej.
Więcej informacji poniżej:
Multimedialne Centrum Natura
Aplikacja OdyseJA