Uwaga Rodzice …

Szanowni Rodzice,
08 stycznia 2015 r. (w czwartek)
o godz. 17.00
odbędzie się w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas.
Jest to zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej naszych uczniów.
Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty z nauczycielami.

Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2014/2015

W przypadku nieobecności wychowawcy zebranie poprowadzi inny nauczyciel.

This entry was posted in zebrania. Bookmark the permalink.