Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Gratulujemy!!!
Dwie uczennice Technikum Poligraficznego
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Karina Urbanek z klasy 3tc2

i Luiza Onaszkiewicz z klasy 3tc1, są stypendystkami Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Program jest realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach programu Karina Urbanek realizuje projekt zatytułowany „Przygotowanie obrazu kolorowego do późniejszej reprodukcji poligraficznej”. Opiekunem uczennicy jest
pan Paweł Sikorski.
Luiza Onaszkiewicz realizuje projekt zatytułowany „Realizacja projektów multimedialnych
i badanie ich wpływu na odbiorcę” . Opiekunem uczennicy jest
pani Agata Kosno-Jaczewska.

This entry was posted in stypendia. Bookmark the permalink.