Klasy drugie – praktyki zawodowe w lutym cd…

Podczas ferii zimowych uczniowie klas drugich mogą zgłaszać się do sekretariatu Dyrektora Szkoły po dokumenty dotyczące praktyk zawodowych.
Termin odbioru uzgadniają telefonicznie: tel/fax (22) 831 17 12
Dwa egzemplarze umowy, program praktyk, zasady oceniania zawożą do pracodawcy w celu jej podpisania.
Jeden egzemplarz umowy zostaje u pracodawcy, drugi (podpisany przez pracodawcę) uczniowie dostarczają do szkoły w dniach: 2.02.15 r. – 4.02.15 r.
Dzienniczki praktyk zawodowych uczniowie otrzymują po dostarczeniu do szkoły podpisanej umowy.