I Konferencja Samorządów Uczniowskich

W czwartek, 15 października Dorota Tyburek, Magda Mierzwińska
i Klaudia Gmurek z ramienia samorządu szkolnego
uczestniczyły
w I Konferencji Samorządów Uczniowskich.
Podczas spotkania można było się dowiedzieć, jak skutecznie działać w samorządzie,
jak pozyskiwać realizować swoje plany. Był też czas na wymianę pomysłów i doświadczeń.

This entry was posted in Samorząd szkolny. Bookmark the permalink.