Stypendia za wyniki w nauce …

W dniach od 19.10.2015 r. do 23.10.2015 r.
w Sekretariacie Uczniowskim będą wypłacane “stypendia za wyniki w nauce”
za rok szkolny 2014/2015 !!!
Osoby, które mają przyznane stypendium zapraszamy w tych dniach do pokoju nr 12
do Pani Grażyny Cieślak !!!

This entry was posted in stypendia. Bookmark the permalink.