Uwaga Rodzice !!!

Szanowni Rodzice,
14 stycznia 2016 r. (w czwartek)
o godz. 17.00 odbędzie się w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas, dotyczące wyników klasyfikacji śródrocznej
w klasach I-IV oraz klasyfikacji rocznej
z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum.
Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty z nauczycielami.

[Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2015/2016]

This entry was posted in zebrania. Bookmark the permalink.