Category Archives: egzamin zawodowy

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!

W dniach 9 – 17 stycznia 2020 r. odbywają się w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego egzaminy zawodowe.Przypominamy, że imienne listy zdających egzamin zawodowy w sesji 1: styczeń-luty2020 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach.Zdający zgłaszają się co najmniej30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia … Continue reading

Posted in egzamin zawodowy |

Uwaga – Test Kompetencji Zawodowych 2019 r.

W dniach 3 – 6 grudnia odbędzie się Test Kompetencji Zawodowych dla klas czwartych z kwalifikacji: A.27 – 4tr1, 4tdr A.40 – 4tdr A.55 – 4tc1, 4tc2 Test Kompetencji Zawodowych do pobrania [tutaj]

Posted in egzamin zawodowy |

Deklaracje na egzamin zawodowy Sesja 2 (czerwiec – lipiec 2018 r.)

Uczniowie lub absolwenci, którzy chcą poprawiać egzamin do którego przystępowali wcześniej (cały lub jedną część) mogą składać deklaracje do pokoju 13 lub 12 w nieprzekraczalnym terminie 16 lutego 2018 r. do godz. 13:00.

Posted in egzamin zawodowy |

Egzaminy zawodowe w sesji zimowej

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!! Dnia 10 stycznia 2018 r. zaczęły się w naszej szkole egzaminy zawodowe. Przypominamy, że imienne listy zdających egzamin zawodowy w sesji 1 – styczeń-luty 2018 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach. Zdający … Continue reading

Posted in egzamin zawodowy |

Terminy ogłoszenie wyników

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!! Znane są już terminy odbioru świadectw: 23 marca 2018 r. – termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń-luty 2018 r. 25 maja 2018 r. – termin przekazania … Continue reading

Posted in egzamin zawodowy |