Category Archives: matura

Ważne informacje dla MATURZYSTÓW

Drodzy Maturzyści,prosimy o zapoznanie z informacjami dotyczącymi tegorocznej matury poniżej: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku [tutaj] Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej … Continue reading

Posted in matura |

Harmonogram maturalny

Uwaga Maturzyści!!!Prosimy o zapoznanie się z “Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku” [tutaj]

Posted in matura |

SKŁADANIE WSTĘPNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

Do końca września 2019 r. należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2020 r. Wypełniony i podpisany dokument składamy do wicedyrektora szkoły. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej … Continue reading

Posted in matura |

Salon Maturzystów

W dniach 12 – 13 września 2019 r. odbędzie się Warszawski Salon Maturzystów.Jest to okazja na spotkanie maturzystów z przedstawicielami uczelni i studentami, ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, doradcami zawodowymi oraz przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych.Salon Maturzystów odbędzie się na Politechnice … Continue reading

Posted in matura |

Warszawski Salon Maturzystów

Salon Maturzystów Perspektywy 2017 to miejsce gdzie matura “spotyka” się ze studiami. Podczas Salonu maturzyści mogą uzyskać komplet informacji na temat matury od ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, jak również na temat wymagań rekrutacyjnych bezpośrednio od uczelni z całej Polski – … Continue reading

Posted in Akademia zawodu, matura, wydarzenia |