Category Archives: Rekrutacja

Uwaga Kandydaci!!!

Od 23 do 28 czerwca 2017 r. kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum. Godziny przyjmowania … Continue reading

Posted in Rekrutacja |

Uwaga Kandydaci!!!

W dniach 16 i 19 czerwca w godz. 10.00 – 16.00 kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu … Continue reading

Posted in Rekrutacja |

Uwaga – ruszyła rekrutacja do naszej szkoły!!!

Od 8 maja do 19 maja zapraszamy kandydatów do składania wniosku o przyjęcie do szkoły. Przypominamy, że wniosek powinien być podpisany przez kandydata i rodziców. 8 maja dokumenty będą przyjmowane w pokoju nr 16, w dniach 9 – 19 maja … Continue reading

Posted in Rekrutacja |

Uwaga Nasi Przyszli Uczniowie – Ostatni Dzień Otwarty!!!

Szanowni Rodzice i Nasi Przyszli Uczniowie !!! Wielkimi krokami zbliżają się Dni Otwarte w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Serdecznie Was zapraszamy w dniach 15 marca oraz 19 kwietnia 2018 roku w godzinach 18.00 – 20.00 … Continue reading

Posted in Rekrutacja |

Badania uczniów 2017 r.

Kandydat do technikum lub szkoły branżowej musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły. Skierowania na badania będą wydawane po ogłoszeniu listy … Continue reading

Posted in Rekrutacja |