Category Archives: Uncategorized

Dla Kandydatów – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

16 lipca o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez … Continue reading

Posted in Uncategorized |

Dla Kandydatów – rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Kandydaci, Od 26 lipca do 30 lipca sekretariat uczniowski (pokój 12) będzie przyjmował wnioski o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej. Do wniosku (do pobrania na stronie internetowej szkoły) należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia … Continue reading

Posted in Uncategorized |

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. … Continue reading

Posted in Uncategorized |

Wycieczka do Bielsko – Białej

W dniach 12-14 czerwca odbyła się wycieczka do Bielsko-Białej z Panem Nawrockim, mająca na celu zintegrowania uczniów z różnych klas i roczników, którzy chcieliby od września ruszyć z wieloma projektami.

Posted in Uncategorized |

STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH I ZAWODOWYCH

Stypendia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego We wrześniu br. planowane jest uruchomienie naboru wniosków do projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”w roku szkolnym 2019/2020.

Posted in Uncategorized |