Category Archives: Uncategorized

Dla Kandydatów – rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Kandydaci, Od 26 lipca do 30 lipca sekretariat uczniowski (pokój 12) będzie przyjmował wnioski o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej. Do wniosku (do pobrania na stronie internetowej szkoły) należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia … Continue reading

Posted in Uncategorized |

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. … Continue reading

Posted in Uncategorized |

Wycieczka do Bielsko – Białej

W dniach 12-14 czerwca odbyła się wycieczka do Bielsko-Białej z Panem Nawrockim, mająca na celu zintegrowania uczniów z różnych klas i roczników, którzy chcieliby od września ruszyć z wieloma projektami.

Posted in Uncategorized |

STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH I ZAWODOWYCH

Stypendia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego We wrześniu br. planowane jest uruchomienie naboru wniosków do projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”w roku szkolnym 2019/2020.

Posted in Uncategorized |

Rekrutacja – Uzupełnienie wniosku

Szanowni Kandydaci, W dniach 21.06.2019 od godziny 12.00 do 28.06.2019 do godziny 16.00 zapraszamy do szkoły (sala 19) w celu złożenia kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej. W … Continue reading

Posted in Uncategorized |