Category Archives: zebrania

Ogłoszenie dla Rodzica

Szanowni Rodzice, 14 września 2017 r. (w czwartek) odbędzie się w naszej szkole pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami klas. Proponowany porządek zebrania: o godzinie 17.00 w świetlicy odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły; … Continue reading

Posted in zebrania |

Uwaga Rodzice!!!

Szanowni Rodzice, 08 czerwca 2017 r. (w czwartek) w godz. 17.00 – 17.30 odbędzie się w naszej szkole (już ostatnie w tym roku szkolnym) zebranie z wychowawcami klas, na którym zostaną przedstawione oceny przewidywane na koniec roku szkolnego 2016/2017 w klasach … Continue reading

Posted in zebrania |

Uwaga Rodzice!!!

Szanowni Rodzice !!! 06 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z wychowawcami klas, na którym zostaną przedstawione przewidywane oceny roczne z przedmiotów ogólnokształcących w klasach czwartych technikum. Po spotkaniach z wychowawcami, w godz. 17.45 – 19.00, będzie … Continue reading

Posted in zebrania |

Uwaga Rodzice!!!

Szanowni Rodzice, 03 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas. Jest to zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-IV technikum oraz klasyfikacji rocznej z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum. … Continue reading

Posted in zebrania |

Uwaga Rodzice – Zebranie!!!

Szanowni Rodzice !!! 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się ostatnie w tym semestrze zebranie z wychowawcami klas, na którym zostaną przedstawione przewidywane oceny roczne z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum. Po spotkaniach z wychowawcami, w … Continue reading

Posted in zebrania |