Badania lekarskie

Rekrutacja zasadnicza

Kandydaci składający wniosek o przyjęcie do naszej szkoły jako do szkoły pierwszego wyboru otrzymają skierowanie na badanie lekarskie w momencie uzupełniania wniosku o kopie świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty od 21 czerwca od godziny 12.00 do 28 czerwca do godziny 16.00. Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie należy przedłożyć wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły w dniach od 16 lipca od godziny 12.00 do 24 lipca do godziny 10.00.

Rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej otrzymają skierowanie na badanie lekarskie w momencie składania wniosku od 26 lipca od godziny 8.00 do 30 lipca do godziny 12.00.

Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie należy przedłożyć wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły w dniach od 19 sierpnia od godziny 12.00 do 27 sierpnia do godziny 16.00.