Badania lekarskie

Rekrutacja zasadnicza

Kandydaci składający wniosek o przyjęcie do naszej szkoły jako do szkoły pierwszego wyboru otrzymają skierowanie na badanie lekarskie w momencie składania wniosku od 10 maja od godziny 10.00 do 18 maja do godziny 15.00.

Pozostali kandydaci otrzymają skierowanie na badanie od 6 lipca od godziny 12.00 do
9 lipca do godziny 16.00.

Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie należy przedłożyć wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia woli przyjęcia od 6 lipca od godziny 12.00 do 12 lipca do godziny 10.00.

Rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej otrzymają skierowanie na badanie lekarskie w momencie składania wniosku od 13 lipca od godziny 8.00 do 16 lipca do godziny 16.00.

Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie należy przedłożyć wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia woli przyjęcia od 29 sierpnia od godziny 12.00 do 30 sierpnia do godziny 16.00.