deklaracje dla uczniów, absolwentów

Uczeń/absolwent wypełnia deklaracje w dwóch egzemplarzach.

Jeden egzemplarz deklaracji składa u wychowawcy/ lub kierownika szkolenia praktycznego (pokój nr13), na drugim otrzymuje potwierdzenie złożenia.

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków lub formy egzaminu do deklaracji należy dołączyć dokument upoważniający do dostosowania.