deklaracje dla uczniów, absolwentów

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków lub formy egzaminu do deklaracji należy dołączyć dokument upoważniający do dostosowania.