deklaracje dla absolwentów

Absolwent wypełnia deklaracje i potwierdzenie przyjęcia deklaracji.
Deklarację składa w pokoju nr13, na potwierdzeniu przyjęcia deklaracji otrzymuje potwierdzenie złożenia.
W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków lub formy egzaminu do deklaracji należy dołączyć dokument upoważniający do dostosowania.

  1. Deklaracja przystąpienia do egzaminu
  2. Potwierdzenie przyjęcia deklaracji

UWAGA Absolwenci – “Stary” egzamin zawodowy

20 grudnia 2016 r.  jest ostatnim dniem składania deklaracji na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe („stary” egzamin dla absolwentów).
Deklaracje można składać w pokoju 13 lub
w przypadku nieobecności kierownika szkolenia praktycznego w sekretariacie uczniowskim (pokój 12).