Dla Kandydatów

14 marca 2019 roku o godz.17.30

04 kwietnia 2019 roku o godz. 17.30

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych technikum

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komunikat dla Kandydatów

Szanowni Kandydaci,

W dniu 12 sierpnia zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w naszej szkole. Osoby zakwalifikowane zapraszamy w dniach od 13 sierpnia do 18 sierpnia w celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. Dokumenty, które należy złożyć w tym terminie to:

  • oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • kwestionariusz szkolny (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Dla Kandydatów)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w odpowiednim zawodzie (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej osoby zakwalifikowane z innych preferencji niż pierwsza w dniach 13  i 14 sierpnia mogą otrzymać w szkole skierowanie na badania lekarskie)
  • skrócony odpis aktu urodzenia
  • dwie podpisanie fotografie

19 sierpnia nastąpi ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Poligraficznych na rok szkolny 2020/2021.

Uwaga Kandydaci!!!

Szanowni Kandydaci

W dniach 31 lipca –
4 sierpnia 2020 roku należy uzupełnić wniosek
o przyjęcie do szkoły
o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty będą przyjmowane
w sali numer 9 w Zespole Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przypominamy, że w tym terminie możliwe jest dokonanie zmian we wniosku. W tym celu należy złożyć w szkole I wyboru podpisaną przez rodziców kandydata prośbę
o anulowanie akceptacji wniosku.

Informacja dla Kandydatów do Naszej Szkoły

Szanowni Kandydaci,

W dniach 26 czerwca – 10 lipca, w Zespole Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, będą przyjmowane dokumenty do naszej szkoły. Prosimy w tym celu o zgłaszanie się
do sali nr 9 (wysoki parter) w godzinach 9.00 – 16.00.

Uwaga Kandydaci do Naszej Szkoły

Szanowni Kandydaci,

W dniach 15 – 25 czerwca, w Zespole Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do szkoły oraz wydawane będą skierowania na badania lekarskie. Prosimy w tym celu o zgłaszanie się do pokoju nr 12.