Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna

Zmiany w procedurze kierowania młodzieży do ośrodków wychowawczych

[table id=8 /]

Pani Agnieszka Makulska i Pani Elżbieta Rybicka pracują w gabinecie nr 1
a Pani Tamara Lang pracuje w gabinecie nr 2 na parterze.  Telefon 22 83152(61-63)

Z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr12 przy ul. Dzielnej 1A uczniami szkoły oraz ich rodzicami  opiekuje się psycholog, Pani  mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska, która pełni dyżury:

 • na terenie szkoły w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 10-12.
 • na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną nr12 przy ul. Dzielnej 1A
  w poniedziałki w godz. 15:00 – 19:00 oraz w czwartki w godz. 08:00 – 12:00.
 • Terminy wizyt u psychologa należy umówić wcześniej telefonicznie.
  Adres poradni: 00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
  tel. 22 636 66 99, fax. 22 636 91 99, www.ppp12.waw.pl

Jeżeli masz problemy i nie możesz skontaktować się ze szkolnym pedagogiem lub psychologiem,  w Warszawie doświadczeni specjaliści czekają na wszystkie osoby, potrzebujące pomocy. Oferta skierowana jest do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, z trudnościami okresu adolescencji, uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją widzenia, z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz złożonymi niepełnosprawnościami.

Specjaliści pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 1. Oferta Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 12, ul. Dzielna 1a
 2. Oferta specjalistycznych punktów konsultacyjnych
 3. Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy
 4. Wykaz burs szkolnych w Warszawie
 5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) w formie e-learningu

Uwaga Rodzice / Opiekunowie …

Otwarty Konkurs Ofert

Wyprawka dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna na Ochocie i w Ursusie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota
uprzejmie informuje, że utworzył na terenie Dzielnicy Ochoty i Ursusa m.st. Warszawy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. 

Placówka przyjmuje pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:
– zaburzenia psychiczne;
– schizofrenia, zaburzenia urojeniowe;
– zaburzenia nerwicowe;
– zespoły behawioralne; 
– zaburzenia rozwojowe;
– zaburzenia zachowania i emocji;
– zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzeni funkcjonowania społecznego.

Więcej szczegółów [tutaj]

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Warsztaty zarządzania sobą w stresie dla uczniów w wieku 15-18 lat

Trening relaksacji dla Młodzieży

Uwaga – bezpłatne korepetycje dla dzieci ze szkół ponadpodstawowych

Fundacja
“Świat na Tak”
wraz z Biurem Edukacji
m.st. Warszawy prowadzi  nabór na bezpłatne korepetycje dla dzieci ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
z niezamożnych rodzin. Zainteresowanych prosimy
o zgłaszanie się pod numerem
tel. 
22 629 63 34.
Więcej szczegółów można znaleźć także na stronie: swiatnatak.pl nabór na darmowe korepetycje.

Fundacja “Świat na Tak” zaprasza także uczniów cudzoziemskich na zajęcia
z języka polskiego, jako obcego, również bezpłatnie.

Godziny pracy pedagogów szkolnych i psychologa

Na stronie
Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego,
w zakładce
“Dla uczniów” => “Pomoc psychologiczno-pedagogiczna”, są już dostępne aktualne godziny pracy psychologa i pedagogów szkolnych.
Prosimy o zapoznanie się z nimi!!!

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szanowni Rodzice i Uczniowie ZSP,
jesteśmy w trakcie pisania
nowego programu
wychowawczo-profilaktycznego na bieżący rok szkolny. W związku z tym mamy prośbę o zapoznanie się
z ubiegłorocznym programem, który znajduje się na stronie szkoły w BIP
w zakładce dokumenty. Jeśli mają Państwo uwagi, jakieś propozycje, coś co należałoby zmienić w tym programie, to prosimy o przesłanie ich do czwartku(04.09.2019) przewodniczącej zespołu Tamary Lang.

Dziękuję za pomoc.

Tamara Lang

Konkurs Ofert

Zespół Szkół Poligraficznych im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ogłasza „Otwarty konkurs ofert” dotyczący specjalistycznych zajęć:

 1. Przeciwdziałanie przemocy w tym cyberprzemocy, dla uczniów jedenastu klas
  pierwszych ( w wymiarze dwóch godzin dla każdej klasy);
 2. Trening Inteligencji Emocjonalnej, dla uczniów sześciu klas drugich ( w wymiarze czterech
  godzin dla każdej klasy);
 3. Trening Antystresowy, dla uczniów pięciu klas czwartych ( w wymiarze trzech godzin dla każdej
  klasy);

Oferta podmiotu powinna zawierać:

 1. informację o podmiotach uprawnionych
  do ubiegania się o finansowanie – firmach, organizacjach pozarządowych;
 2. grupę docelową – odbiorcy zajęć;
 3. opis oferty adekwatny do potrzeb
  szkoły na konkretne problemy;;
 4. kosztorys
 5. cv osób odpowiedzialnych za
  prowadzenie zajęć, informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Oferty
należy składać
do
sekretariatu Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
ulica Stawki 14, pokój nr 16 do 15
kwietnia 2019 r. do godziny 15.

Grupa wsparcia

Szanowni RODZICE!!!

Fundacja Zobacz…JESTEM zaprasza do udziału w bezpłatnych grupach wsparcia:

 •  rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży chorujących na zaburzenia odżywiania się,
 •  rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, które przejawiają ryzykowane zachowania lub mają myśli samobójcze,
 •  rodziców dzieci, które popełniły samobójstwo.
 •  osoby, które doświadczają bądź w przeszłości doświadczyły przemocy np. ze strony partnera, dziecka, w pracy, są osobami współuzależnionymi lub dorosłymi dziećmi z rodzin alkoholowych.

Spotkania odbywają się cyklicznie i prowadzone są przez psychologa
w siedzibie fundacji przy ul. Czerniakowskiej 159.

Kalendarz spotkań znajduje się na naszej stronie www.zobaczjestem.pl

Więcej informacji pod nr tel 883 336 883, na stronie www.zobaczjestem.pl oraz na naszym profilu fb: https://www.facebook.com/ZobaczJestem/

W fundacji rusza również projekt Pomogę bo mogę oraz PoMoc.

Wszelkie informacje znajdują się w zakładce pomoc

psychologiczno-pedagogiczna

                                                                                                    Tamara Lang-pedagog

Zaproszenie na zajęcia Poradni “OPTA”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży “OPTA” zaprasza do udziału
w “Grupie rozwojowo – terapeutyczna dla młodzieży
z rodzin z uzależnieniem (młodzież w wieku 15-17 lat)”.

Zajęcia będą odbywały się w roku szkolnym 2017/2018 raz
w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 16 do 18, w trybie półotwartym (można dołączać w trakcie trwania grupy).

Więcej szczegółów [tutaj]

Wykłady Stowarzyszenia Niebieska Linia

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w ramach programu Wyprawa PoMOC, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczynamy cykl wykładów na tematy prawne dla osób doznających przemocy .

 

Cykl obejmuje cztery wykłady:

 • Prawo cywilne – jak się chronić wykorzystując przepisy prawa cywilnego –
  29 września 2017 w godz. 17.00 – 19.00
 • Zobowiązanie do leczenia odwykowego – 6 października 2017, godz. 17.00 – 19.00
 • Karne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13 października 2017,
  godz. 17.00 – 19.00
 • Rodzinne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27 października 2017, godz. 17.00 – 19.00

Wykłady odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia
przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 499 37 33
(od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

Szczegóły [tutaj]

Warsztaty umiejętności wychowawczych pt. “Szkoła dla rodziców”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza rodziców uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie 
do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych pt. “Szkoła dla rodziców”.

Szczegóły oferty [tutaj]

Warsztaty “Seksualność młodzieży”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do udziału w grupie rozwojowo-psychoedukacyjnej dla młodzieży, w celu udziału w warsztatach dotyczących różnych aspektów seksualności.

Szczegóły oferty [tutaj]

“Oferta na zamówienie” OPTY

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do korzystania z oferty warsztatów psychoedukacyjnych
“Oferta na zamówienie”

Szczegóły oferty [tutaj]

Grupa rozwojowo-wolontarystyczna “Ku zmianom”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do udziału w grupie rozwojowo-wolontarystycznej
“Ku zmianom”
dla młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Szczegóły oferty [tutaj]

Grupa rozwojowo-terapeutyczna dla młodzieży z rodzin z uzależnieniem

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do udziału w grupie rozwojowo-terapeutycznej dla młodzieży z rodzin z uzależnieniem (młodzież w wieku 15-17 lat).

Szczegóły oferty [tutaj]

Coaching indywidualny

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
na coaching indywidualny.

Szczegóły oferty [tutaj]

Wyprawa PoMOC Stowarzyszenia Niebieska Linia

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że w ramach programu Wyprawa PoMOC, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczynamy cykl warsztatów umiejętności osobistych wspomagających radzenie sobie z przemocą w rodzinie.

Najbliższy warsztat poświęcony będzie rozumieniu emocji własnych i cudzych oraz odkrywaniu indywidualnych potrzeb, o których mówią nam emocje, a także odkrywaniu osobistej siły i mocy.

Warsztat odbędzie się 30 września 2017
w godz. 9.00 15.00
w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia przy
ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu
22 499 37 33 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 15.00).

Więcej szczegółów [tutaj]