Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna

Zmiany w procedurze kierowania młodzieży do ośrodków wychowawczych

[table id=8 /]

Pani Agnieszka Makulska i Pani Elżbieta Rybicka pracują w gabinecie nr 1
a Pani Tamara Lang pracuje w gabinecie nr 2 na parterze.  Telefon 22 83152(61-63)

Z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr12 przy ul. Dzielnej 1A uczniami szkoły oraz ich rodzicami  opiekuje się psycholog, Pani  mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska, która pełni dyżury:

 • na terenie szkoły w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 10-12.
 • na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną nr12 przy ul. Dzielnej 1A
  w poniedziałki w godz. 15:00 – 19:00 oraz w czwartki w godz. 08:00 – 12:00.
 • Terminy wizyt u psychologa należy umówić wcześniej telefonicznie.
  Adres poradni: 00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
  tel. 22 636 66 99, fax. 22 636 91 99, www.ppp12.waw.pl

Jeżeli masz problemy i nie możesz skontaktować się ze szkolnym pedagogiem lub psychologiem,  w Warszawie doświadczeni specjaliści czekają na wszystkie osoby, potrzebujące pomocy. Oferta skierowana jest do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, z trudnościami okresu adolescencji, uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją widzenia, z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz złożonymi niepełnosprawnościami.

Specjaliści pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 1. Oferta Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 12, ul. Dzielna 1a
 2. Oferta specjalistycznych punktów konsultacyjnych
 3. Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy
 4. Wykaz burs szkolnych w Warszawie
 5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) w formie e-learningu

Grupa wsparcia

Szanowni RODZICE!!!

Fundacja Zobacz…JESTEM zaprasza do udziału w bezpłatnych grupach wsparcia:

 •  rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży chorujących na zaburzenia odżywiania się,
 •  rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, które przejawiają ryzykowane zachowania lub mają myśli samobójcze,
 •  rodziców dzieci, które popełniły samobójstwo.
 •  osoby, które doświadczają bądź w przeszłości doświadczyły przemocy np. ze strony partnera, dziecka, w pracy, są osobami współuzależnionymi lub dorosłymi dziećmi z rodzin alkoholowych.

Spotkania odbywają się cyklicznie i prowadzone są przez psychologa
w siedzibie fundacji przy ul. Czerniakowskiej 159.

Kalendarz spotkań znajduje się na naszej stronie www.zobaczjestem.pl

Więcej informacji pod nr tel 883 336 883, na stronie www.zobaczjestem.pl oraz na naszym profilu fb: https://www.facebook.com/ZobaczJestem/

W fundacji rusza również projekt Pomogę bo mogę oraz PoMoc.

Wszelkie informacje znajdują się w zakładce pomoc

psychologiczno-pedagogiczna

                                                                                                    Tamara Lang-pedagog

Zaproszenie na zajęcia Poradni “OPTA”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży “OPTA” zaprasza do udziału
w “Grupie rozwojowo – terapeutyczna dla młodzieży
z rodzin z uzależnieniem (młodzież w wieku 15-17 lat)”.

Zajęcia będą odbywały się w roku szkolnym 2017/2018 raz
w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 16 do 18, w trybie półotwartym (można dołączać w trakcie trwania grupy).

Więcej szczegółów [tutaj]

Wykłady Stowarzyszenia Niebieska Linia

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w ramach programu Wyprawa PoMOC, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczynamy cykl wykładów na tematy prawne dla osób doznających przemocy .

 

Cykl obejmuje cztery wykłady:

 • Prawo cywilne – jak się chronić wykorzystując przepisy prawa cywilnego –
  29 września 2017 w godz. 17.00 – 19.00
 • Zobowiązanie do leczenia odwykowego – 6 października 2017, godz. 17.00 – 19.00
 • Karne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13 października 2017,
  godz. 17.00 – 19.00
 • Rodzinne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27 października 2017, godz. 17.00 – 19.00

Wykłady odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia
przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 499 37 33
(od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

Szczegóły [tutaj]

Warsztaty umiejętności wychowawczych pt. “Szkoła dla rodziców”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza rodziców uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie 
do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych pt. “Szkoła dla rodziców”.

Szczegóły oferty [tutaj]

Warsztaty “Seksualność młodzieży”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do udziału w grupie rozwojowo-psychoedukacyjnej dla młodzieży, w celu udziału w warsztatach dotyczących różnych aspektów seksualności.

Szczegóły oferty [tutaj]

“Oferta na zamówienie” OPTY

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do korzystania z oferty warsztatów psychoedukacyjnych
“Oferta na zamówienie”

Szczegóły oferty [tutaj]

Grupa rozwojowo-wolontarystyczna “Ku zmianom”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do udziału w grupie rozwojowo-wolontarystycznej
“Ku zmianom”
dla młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Szczegóły oferty [tutaj]

Grupa rozwojowo-terapeutyczna dla młodzieży z rodzin z uzależnieniem

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do udziału w grupie rozwojowo-terapeutycznej dla młodzieży z rodzin z uzależnieniem (młodzież w wieku 15-17 lat).

Szczegóły oferty [tutaj]

Coaching indywidualny

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
na coaching indywidualny.

Szczegóły oferty [tutaj]

Wyprawa PoMOC Stowarzyszenia Niebieska Linia

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że w ramach programu Wyprawa PoMOC, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczynamy cykl warsztatów umiejętności osobistych wspomagających radzenie sobie z przemocą w rodzinie.

Najbliższy warsztat poświęcony będzie rozumieniu emocji własnych i cudzych oraz odkrywaniu indywidualnych potrzeb, o których mówią nam emocje, a także odkrywaniu osobistej siły i mocy.

Warsztat odbędzie się 30 września 2017
w godz. 9.00 15.00
w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia przy
ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu
22 499 37 33 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 15.00).

Więcej szczegółów [tutaj]