Handel i reklama

Projekt “Handel i reklama w praktyce”

Projekt “Handel i reklama
w praktyce – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”
realizowany był
w okresie styczeń – sierpień 2014 r.

Głównymi  celami projektu było:

  • wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie poznawania rzeczywistych warunków pracy w przedsiębiorstwach z sektora handlu,
  • zdobywania umiejętności praktycznych, niezbędnych w procesie przygotowania absolwentów szkoły do wykonywania zadań zawodowych.
  • aktualizacja wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach w branży reklamowej i poligraficznej.

W ramach projektu nauczyciele (p. Zbigniew Janich i p. Jacek Pawelec) odbywali dwutygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach na terenie Polski oraz jednotygodniowe  na terenie Niemiec.

Realizacja praktyk pozwoliła na podniesienie kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego oraz zwiększenie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć z uczniami
z wykorzystaniem metody ćwiczeń i warsztatów praktycznych. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z systemem kształcenia zawodowego w Niemczech, uczestniczyli w zajęciach praktycznej nauki zawodu w ośrodkach o zróżnicowanej tematyce, poznali ośrodek szkoleniowy i zapoznali się z jego specjalistycznym wyposażeniem .

Projekt realizowany był we współpracy z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i WYG International Sp. z o.o. w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie III Wysoka jakość systemu oświaty.