informacje o sposobie organizacji

  • Informacje o sposobie organizacji egzaminu z kwalifikacji rok 2017/2018
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie