Kształcenie na odległość


MODEL SYSTEMU WDRAŻANIA I UPOWSZECHNIANIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

instytucja prowadząca
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej

Zespół Szkół Poligraficznych jest szkołą uczestniczącą w projekcie.

CELE :

 1. Promowanie i upowszechnianie systemu kształcenia na odległość jako elementu wspierającego edukację szkolną
 2. Doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej w obszarze wdrażania
  i wykorzystania KNO
 3. Utworzenie szkolnej platformy edukacyjnej e-poligraf

PRZEWIDZIANE DZIAŁANIA:

 1. Zainstalowanie platformy moodle pod nazwą e-poligraf dedykowanej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Poligraficznych (wrzesień – listopad 2011)
 2. Opracowanie kursów blended learning dla nauczycieli: Organizacja pracy szkoły, Reforma programowa, Awans i doskonalenie nauczycieli, (grudzień 2011 – wrzesień 2012)
 3. Opracowanie kursów blended learning dla uczniów: z matematyki, informatyki, inne (grudzień 2011 – wrzesień 2012)
 4. Zakładanie kont na platformie i uczestniczenie nauczycieli i uczniów w kursach B-learning (od stycznia 2012 r)
 5. Udział kadry (kierownik szkolenia praktycznego, wicedyrektor, administrator szkolnej sieci internetowej) w szkoleniach organizowanych przez KOWEZiU (październik 2012 – marzec 2013)
 6. Konsultacje eksperckie i szkolenia nauczycieli z obsługi platformy moodle (wrzesień 2013 – maj 2014)
 7. Wdrażanie platformy moodle do procesu wspierania edukacji stacjonarnej i zarządzania szkołą (na bieżąco)

WYNIKI

 

Szkolna platforma E-poligraf

 

 

Kursy dla uczniów i nauczycieli

 

 

 

Szkolenie kadry