Zawody

W naszej szkole kształcimy w zawodach:

*Praktyczna nauka zawodu w technikum odbywa się:

  • w warsztatach szkolnych: 735 godzin na przestrzeni 3,5 lat
  • na praktykach zawodowych: 2-3 tygodni w klasie drugiej i trzeciej lub 4 tygodnie w klasie trzeciej (wymiar zależy od zawodu)

*Praktyczna nauka zawodu w szkole zawodowej odbywa się:

  • w warsztatach szkolnych lub w zakładach pracy: 970 godzin w cyklu trzyletnim.

W zależności od klasy oznacza to od 1 do 3 dni w tygodniu zajęć praktycznych.

*Organizowana jest przez szkołę na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626). Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Nasza szkoła to Dobra szkoła

Telewizja Warszawa realizuje cykl reportaży “Dobra szkoła”.
Odcinek 10 to relacja z wizyty w naszej szkole, która jest
SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU, czyli po prostu DOBRĄ SZKOŁĄ

źródło: http://www.telewizjawarszawa.tv