Drukarz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Drukarz to specjalista , który zajmuje się drukowaniem, oraz obsługą wszystkich maszyn
i urządzeń używanych w procesie drukowania analogowego  i z drukowaniem związanych. Do jego obowiązków należą: sporządzanie form drukowych, przygotowywanie materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania, drukowanie nakładu z form drukowych, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących  offsetowych, rotograwiurowych, fleksograficznych i innych.
Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu zawodowego  drukarz
 • uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację
  AU.17 “Realizacja procesów drukowania z form drukowych”

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie drukarz  może podejmować pracę w:

 • drukarniach i zakładach poligraficznych  we wszystkich technikach drukowania
 • firmach rzemieślniczych
 • zakładach prowadzących usługi poligraficzne
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą

PREDYSPOZYCJE
Drukarz  powinien charakteryzować się:

 • wytrzymałością fizyczną
 • podzielnością i koncentracją uwagi
 • wrażliwością estetyczną
 • umiejętnościami technicznymi
 • dobrą sprawnością ruchową
 • dobrym wzrokiem i słuchem
 • spostrzegawczością i opanowaniem
 • cierpliwością, wytrwałością i systematycznością
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji
 • wyczuciem  kolorystyki.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający  kwalifikację zawodową. Pomyślnie zdany egzamin oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł drukarza.

Absolwent  zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie drukarz może dodatkowo uzyskać dyplom technika procesów drukowania po potwierdzeniu kwalifikacji AU.43 “Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej”, oraz uzupełnieniu wykształcenia średniego. Zdana matura daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.