Technik cyfrowych procesów graficznych

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH TO IDEALNA WSPÓŁPRACA GRAFIKA Z DRUKARZEM

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.
Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu  zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.
Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika cyfrowych procesów graficznych
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
  • A.25 “Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”
  • A.54 “Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania”
  • A.55 “Drukowanie cyfrowe”
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w:

 • agencjach reklamowych
 • studiach graficznych
 • wydawnictwach
 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw
 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań
 • własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej
 • drukarniach

PREDYSPOZYCJE
Technik cyfrowych procesów graficznych powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem techniką komputerową
 • zdolnościami manualnymi
 • starannością
 • zmysłem plastycznym
 • poczuciem estetyki
 • kreatywnością
 • umiejętnościami technicznymi i plastycznymi
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji
 • dokładnością i terminowością
 • samokontrolą i cierpliwością
 • umiejętnością pracy pod presją czasu
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 3 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika cyfrowych procesów graficznych, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Absolwent technikum w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może dodatkowo uzyskać dyplom fototechnika po potwierdzeniu  kwalifikacji
A.20 “Rejestracja i obróbka obrazu”.