Technik procesów drukowania

Z WIZYTĄ W ZAKŁADZIE POLIGRAFICZNYM

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.
Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika procesów drukowania
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
  • AU.17 “Realizacja procesów drukowania z form drukowych”
  • AU.43 “Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej”
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania może podejmować pracę w:

 • w drukarniach i zakładach poligraficznych jako maszynista we wszystkich technikach drukowania, pomocnik maszynisty, kopista, technolog
 • firmach rzemieślniczych
 • zakładach prowadzących usługi poligraficzne
 • w biurze obsługi klienta
 • przy kontroli jakości produkcji,
 • jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą

PREDYSPOZYCJE

Technik procesów drukowania powinien charakteryzować się:

 • wytrzymałością fizyczną
 • podzielnością i koncentracją uwagi
 • zręcznością
 • wrażliwością estetyczną
 • umiejętnościami technicznymi
 • dobrą sprawnością ruchową kończyn górnych i dolnych
 • dobrym wzrokiem i słuchem
 • spostrzegawczością i opanowaniem
 • cierpliwością, wytrwałością i systematycznością
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika procesów drukowania, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.