Grono pedagogiczne

1. Nauczyciele przemiotów ogólnokształcących:

Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela
Biologia Beata Kołucka
Chemia Ewa Soszyńska
Edukacja dla bezpieczeństwa Magdalena Knitter
Geografia Jakub Diakowicz
Agata Imbor-Jedlińska
Beata Kołucka
Agnieszka Sojka
Joanna Turowska
Historia Beata Abramczyk
Monika Marcinkowska
Paweł Nawrocki
Beata Prugar
Historia i społeczeństwo Beata Abramczyk
Monika Marcinkowska
Paweł Nawrocki
Informatyka Beata Kołucka
Beata Pisarska
Język angielski Katarzyna Bouzayani
Bartosz Domański
Arkadiusz Kapelski
Luiza Kubalska
Anna Milczewska
Monika Moryc
Przemysław Orłowski
Język niemiecki Katarzyna Kuc
Jolanta Lenarczyk-Kozłowska
Joanna Tumasz
Magdalena Zabielska-Buvalic
Język polski Magdalena Glomba
Regina Kaźmierczak
Aleksandra Krawczyk
Anna Leoniak
Matematyka Monika Borkowska
Jolanta Głazowska
Czesława Grabińska
Władysława Łysek-Frączek
Dorota Wołosiewicz
Plastyka Marcin Malitka
Podstawy przedsiębiorczości Justyna Kruk
Religia Mikołaj Czerniecki
Mariusz Maciak
Wiedza o kulturze Katarzyna Kuc
Wiedza o społeczeństwie Paweł Nawrocki
Wychowanie fizyczne Katarzyna Drewniak-Haggis
Emilia Gaik
Jakub Greszta
Bartosz Piotrowski
Krystian Seń

2. Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

Przedmioty Imię i nazwisko nauczyciela
Teoretyczne Wiesław Brzozowski
Anna Chmiel
Barbara Gołota
Magdalena Knitter
Grażyna Kołynicz
Justyna Kruk
Andrzej Kunstetter
Wanda Nowak
Przemysław Orłowski
Zenon Renke
Sylwester Tomaszewski
Praktyczne Monika Bugalska
Agnieszka Dziedzic-Migdalska
Małgorzata Kobierska
Katarzyna Kośmider
Monika Maciołek
Marcin Malitka
Mirosław Nestoruk
Jacek Pawelec
Daria Słowińska-Kettner
Andrzej Szafrański
Praktyczne i teoretyczne Zbigniew Janich
Agata Kosno-Jaczewska
Rafał Michno
Beata Podgajna
Piotr Słowiański