O Szkole

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego to:

Technikum Poligraficzne

Zasadnicza Szkoła Poligraficzna

Kształcimy w zawodach:

 • technik procesów drukowania
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik organizacji reklamy
 • drukarz

Jesteśmy szkołą przyjazną i wymagającą

Celem kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika. Absolwent szkoły charakteryzuje się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią oraz zdolnością do dalszego doskonalenia umiejętności poprzez kontynuację nauki na studiach lub ustawiczne kształcenie zawodowe.

Atuty naszej szkoły to:

 • kształcenie wykorzystujące obok tradycyjnych metod i środków dydaktycznych, nowoczesne formy wspomagania i samodoskonalenia ucznia
 • samorządność i otwartość na wyzwania cywilizacyjne
 • wielostronna troska o ucznia
 • rekrutacja do jednej klasy integracyjnej
 • dobra współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • współpraca i partnerstwo z instytucjami i zakładami pracy branży poligraficznej
 • dbałość o tradycje i kształtowanie właściwych postaw społecznych i obywatelskich