Dyrekcja

Dyrektor szkoły

 Beata Prugar, e-mail: dyrektor@zspoligraf.pl

Wicedyrektor szkoły

Aleksandra Krawczyk,  e-mail: wicedyrektorak@zspoligraf.pl

Monika Marcinkowska, e-mail: wicedyrektormm@zspoligraf.pl

Kierownik szkolenia praktycznego

Monika Borkowska, e-mail: kierownikmb@zspoligraf.pl

Wanda Nowak, e-mail: kierownikwn@zspoligraf.pl