Dyrekcja

Dyrektor szkoły

 Beata Prugar, e-mail: dyrektor@zspoligraf.pl

Wicedyrektor szkoły

Aleksandra Krawczyk,  e-mail: wicedyrektor@zspoligraf.pl

Kierownik szkolenia praktycznego

Monika Borkowska, e-mail: kierownik@zspoligraf.pl