Oferta rekrutacji 2018/2019

Absolwentów gimnazjów zapraszamy do szkół:

4 -letnie Technikum Poligraficzne kształcące w zawodach

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (60 miejsc)
Technik procesów drukowania (30 miejsc)
Technik organizacji reklamy (60 miejsc)

Absolwent szkoły otrzymuje wykształcenie średnie.
Absolwent szkoły może:

  • przystąpić do matury, której zdanie pozwala rozpocząć studia wyższe
  • otrzymać dyplom technika, jeżeli w trakcie nauki zdał wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
  • rozpocząć pracę w branży poligraficznej, drukarskiej, reklamowej, usługowej, graficznej, multimedialnej

3-letnia Branżowa Szkoła Poligraficzna I stopnia kształcąca w zawodzie

drukarz (28 miejsc)

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe i może kontynuować naukę w 2-letniej Branżowej Szkole II stopnia.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia otrzymuje się wykształcenie średnie branżowe, po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dyplom technika, który uprawnia do przystąpienia do tzw. matury zawodowej. Absolwenci tej szkoły będą mogli przystąpić również do matury rozszerzonej.