Oferta rekrutacji

Oferta edukacyjna 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych:

  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 2 klasy (rozszerzenia: geografia, język angielski),
  • Technik reklamy – 2 klasy (rozszerzenia: geografia, język angielski),
  • Technik procesów drukowania – 1 klasa (rozszerzenia: język angielski).

Przedmioty punktowane na świadectwie:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język angielski,
  • geografia.